Em el meu amic Pere menja un menú una mica diferent del meu a l’escola.

Per què? Potser no li agrada el que menjo jo? Està malalt?

Possiblement en Pere té un menú quelcom diferent del de la resta d’alumnes perquè té una al•lèrgia o intolerància alimentària, segueix una dieta específica per qüestions de salut o perquè a casa seva eviten certs aliments. Per això se li adapta el menú.

 

Què són els menús adaptats?

Són aquells que sorgeixen de la modificació del menú basal per a que siguin aptes i segurs pels infants que presenten una o varies al•lèrgies o intoleràncies alimentàries o perquè necessiten una dieta específica. Sempre han de ser adaptats i revisats per un/a expert/a en nutrició i dietètica però, per fer-ho de forma segura, han de tenir tota la informació mèdica possible. És per això que es demana un informe mèdic.

 

Però quina diferencia hi ha entre una al•lèrgia alimentària i una intolerància?

Les al•lèrgies es produeixen quan l’organisme entra en contacte amb un al•lergen. És a dir, una substància que el cos identifica com a una amenaça i que, per defensar-s’hi, desencadena tot una sèrie de reaccions que poden ser molt greus per qui les pateixen (inflamació, picor, erupcions, problemes respiratoris,…)

Les intoleràncies, en canvi, es produeixen quan l’organisme no es capaç de processar o digerir algun component dels aliments i això provoca molt de malestar (migranyes, vòmits, diarrea, dolor abdominal,…)

També calen fer adaptacions per altres qüestions de salut indicades pels metges i metgesses com ara dietes baixes en greix, en sal, …

 

S’adapten els menús només per qüestions de salut?

No. També s’adapten menús per qüestions culturals i ideològiques sempre que aquesta no representi situacions d’inseguretat o de risc. Alguns exemples són els menús vegetarians, halal, indú,…

 

Quants tipus de menús adaptats existeixen?

Tants com calguin. Tots els infants tenen dret a un menú saludable, variat i segur. Per això es realitzen totes les modificacions del menú basal que siguin necessàries per garantir-ho.

I recordeu! És molt important que els infants que tenen una necessitats alimentàries específiques, les seves famílies i tot el seu entorn, coneguin els aliments que no poden menjar, quins en poden ser substitutius i com manipular-los de forma segura.